Καμπάνια για την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

  • Δημοσιεύτηκε: 25 Μαΐου, 2020 , από την V.I.M.

Ανακυκλώνουμε τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές μας στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.

Έτσι προστατεύουμε το περιβάλλον, καθώς η παλιά μας συσκευή ανακυκλώνεται σωστά!