Όροι Χρήσης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ KAI ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ V.I.M.-Vip Influencer Marketing

Η παρούσα ιστοσελίδα ή παρών ιστότοπος ανήκει στη VIP INFLUENCER MARKETING LTD, με Company Number 12199465 και διακριτικό τίτλο V.I.M.-VIP Influencer Marketing (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «V.I.M.»), το εμπορικό σήμα της οποίας είναι κατοχυρωμένο και ανήκει στην ίδια ως άνω εταιρία. H V.I.M. προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω του παρούσας ιστοσελίδας υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις.

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής μέσω αυτής συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους (Γενικούς και Ειδικούς) και την Πολιτική Απορρήτου και Cookies, επομένως αν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα. Εάν έχετε οιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου και Cookies δύνασθε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας ή στο e-mail μας:  info@vim.com.gr

Τα στοιχεία σας και οι επισκέψεις σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, οι πληροφορίες ή τα ατομικά στοιχεία που μας παρέχετε υφίστανται επεξεργασία βάσει της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή. Η V.I.M. δεν φέρει καμία ευθύνη εάν από υπαιτιότητα του χρήστη στην ακρίβεια παροχής πληροφοριών προκλήθηκε ζημία του τελευταίου.

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, αναλαμβάνετε: α. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για την εγγραφή ως influencers και μόνο για την εγγραφή και χρήση της πλατφόρμας αναζήτησης influencers ως εταιρίες. β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες δηλώσεις ή παροχή στοιχείων. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση/εγγραφή έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε. γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), τα στοιχεία προφίλ που απαιτούνται και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επιπλέον, αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο, καθώς και να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για εμπορικές συνεργασίες μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και των influencers (βλ. την Πολιτική Απορρήτου και Cookies). Σε περίπτωση που δεν δοθούν όλες απαιτούμενες πληροφορίες από εσάς, θα καταστεί αδύνατη από εμάς η επεξεργασία και η αποδοχή η μη του αιτήματος εγγραφής σας. Με την υποβολή αίτησης εγγραφής μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

Ο χρήστης ή και επισκέπτης, της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της υποχρεούται να διαβάσει με επιμέλεια τους παρόντες όρους, γενικούς και ειδικούς, πριν από τη χρήση και να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των παρεχομένων υπηρεσιών, εάν δεν συμφωνεί με αυτούς. H V.I.M. διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής ή τροποποίησης των όρων χρήσης οιαδήποτε στιγμή, ενώ ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας φέρει ευθύνη για την ενημέρωσή του μέσω αυτής. Οιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση των όρων χρήσης σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τον χρήστη ή και επισκέπτη.

Εφεξής χάριν συντομίας με τον όρο «συνεργαζόμενη επιχείρηση» ή «εταιρία» ή «επιχείρηση» θα αποκαλείται η εταιρία προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών που συμμετέχει σε λίστα συνεργατών της V.I.M. και εφόσον το επιθυμεί της δίδεται η δυνατότητα δια της εγγραφής της κάποια στιγμή στο μέλλον να συμβληθεί με την  V.I.M.. Με τον όρο «συμβληθείσα επιχείρηση» θα αποκαλείται η εταιρία/επιχείρηση προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών που έχει συμβληθεί με την V.I.M., ήτοι έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με την V.I.M. για συγκεκριμένη προωθητική/εμπορική ενέργεια που θα φέρει εις πέρας συνεργάτης-influencer της V.I.M..

Οι εταιρίες και οι influencers κάνουν αίτημα εγγραφής. Στις εταιρίες ο κωδικός, εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους, θα στέλνεται μέσα σε 24 ώρες με mail. Οι αιτούντες εγγραφή influencers θα ενημερώνονται μέσω mail εντός 10 ημερών και εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ«Join our Influencers team» ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η V.I.M. δια της ιστοσελίδας της και με την υπηρεσία της ‘Join our Influencers team’’ στοχεύει στην δημιουργία δικτύου προσώπων αποτελούμενο από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), οι οποίοι με την εγγραφή τους στην υπηρεσία και υπό τον όρο έγκρισης από την V.I.M. συμμετέχουν σε λίστα αρχείου προσωπικοτήτων με στόχο την αξιοποίηση των ενεργών λογαριασμών τους σε εμπορικές ενέργειες ή σε ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια δημοσίων σχέσεων των συνεργαζόμενων εταιρειών. Η εγγραφή του χρήστη στον ιστότοπο της V.I.M. όπως και η υπηρεσία “Join our Influencers team’’ είναι δωρεάν.

Η V.I.M. μεριμνά για την δημιουργία και τήρηση αρχείου εγγεγραμμένων χρηστών, από το οποίο θα επιλέγει αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στις εκάστοτε τρέχουσες εμπορικές ενέργειες. Εάν κάποια εγγραφή δεν εγκριθεί από την V.I.M., τότε τα δεδομένα του χρήστη θα διαγράφονται αυτόματα από την εταιρία πλην εκείνων που απαιτούν διαγραφή με ενέργειες του χρήστη στον ιστότοπο. Η επιλογή των χρηστών και η αποδοχή ή μη των εγγραφών έγκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της V.I.M., ενώ η μη επιλογή αυτών σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί ευθύνες και αξιώσεις κατά αυτής. Το αίτημα εγγραφής του χρήστη επεξεργάζεται από την V.I.M. προς έγκριση ή μη. Ο χρήστης, εφόσον εγκριθεί η αίτησή του ενημερώνεται μέσω mail εντός 10 ημερών προκειμένου να παρέχει στη V.I.M. τα απαραίτητα στοιχεία για να ολοκληρωθεί το προφίλ του. Η συμμετοχή του χρήστη στα εκάστοτε προτεινόμενα προγράμματα δεν είναι υποχρεωτική.

Επιπρόσθετα, η υπηρεσία “Join our  Influencers team’’ της V.I.M. στοχεύει αποκλειστικά στην δημιουργία αρχείου χρηστών και την προώθηση τους σε όσες εταιρίες ανήκουν σε λίστα συνεργατών της V.I.M. Για την εγγραφή του χρήστη στην υπηρεσία “Join our Influencers team’’ του  παρόντος θα ζητηθούν τα εξής προσωπικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης (προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών στον υπηρεσία να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), πόλη κατοικίας, όνομα και προφίλ ενεργού λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) Instagram και Facebook, ενδιαφέροντα (ενδεικτικά: ψυχαγωγία, αθλητισμός, κ.ά.), στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε η V.I.M. να επικοινωνεί με τον χρήστη, αλλά και να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα.

Οι συμμετέχοντες στην ως άνω ενέργεια δημιουργίας της λίστας επαφών από την εγγραφή τους στην υπηρεσία μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής αποδέχονται τους όρους του προγράμματος/ενέργειας ρητώς και ανεπιφυλάκτως, παραιτούνται από οιαδήποτε μελλοντική αξίωση σχετικά με το περιεχόμενο τους και συναινούν στη χρήση και επεξεργασία από την V.I.M. των προσωπικών τους δεδομένων και την διατήρηση αυτών σε αρχείο προς το σκοπό της αξιοποίησης του δικτύου και για εμπορικές προωθητικές ενέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες συμβάλλονται με την V.I.M.. Επίσης, παραιτούνται από οιοδήποτε δικαίωμα να αξιώσουν από την V.I.M. την αποζημίωση εξ οιουδήποτε λόγου.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο χρήστης και επισκέπτης, του παρόντος ιστότοπου και των υπηρεσιών του υποχρεούται να διαβάσει με επιμέλεια τους παρόντες όρους πριν από τη χρήση και να μην χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του, εάν δεν συμφωνεί με αυτούς.

Αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της παρούσας ιστοσελίδας αποτελούν το σύνολο του περιεχομένου της, όπως κείμενα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, σχεδιαγράμματα, το εμπορικό σήμα της εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και όλα τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, ανήκουν ανά πάσα στιγμή σε εμάς ή σε αυτούς που μας παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από εσάς μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από εμάς ή τους αδειούχους χρήσης της. Αυτό δεν σας εμποδίζει να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα στο βαθμό που απαιτείται για να ζητήσετε ένα αντίγραφο της αίτησης εγγραφής σας. Εξ αντιδιαστολής, όσα προϊόντα ή υπηρεσίες φέρουν σήματα τρίτων εταιριών, οργανισμών ή ενώσεων, αποτελούν πνευματική/βιομηχανική ιδιοκτησία εκείνων, και μόνον εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, διανομή, μετάφραση, αντιγραφή, φόρτωση, με κάθε είδους μέσο και τρόπο, τμηματικώς ή περιληπτικώς του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη άδεια της εταιρίας, απαγορεύονται ρητώς. Εξαιρούνται οι χρήσεις: α) αναπαραγωγής και αναδημοσίευσης που γίνονται με τη χρήση παραπομπών σε δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης β) η αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου, για προσωπική χρήση. Στις περιοριστικά αναφερόμενες αυτές εξαιρέσεις, εξακολουθεί να συντρέχει η υποχρέωση αναφοράς πηγής, η απαγόρευση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και η διατήρηση απάντων των πνευματικών δικαιωμάτων.

2α. Ιοί, Πειρατεία και λοιπά Ηλεκτρονικά Εγκλήματα:

 

Δεν επιτρέπεται να κάνετε μη προσήκουσα χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, “δούρειους ίππους” (trojan horses), “σκουλήκια υπολογιστών” (worms) και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές με τις οποίες θα συνεργαστούμε προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα.

Η παρούσα ιστοσελίδα αποποιείται κάθε ευθύνη –από δόλο ή και από αμέλεια- για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στους επισκέπτες και χρήστες από την χρήση της. Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποκατάσταση θετικής ή αποθετικής ζημίας χρηστών ή επισκεπτών ή τρίτων του διαδικτυακού τόπου που συνδέεται με την ομαλή λειτουργία ή δυσλειτουργία του ή την ενδεχόμενη αδυναμία παροχής υπηρεσιών τρίτων που διατίθενται δια αυτού. Ακολούθως, ο παρών ιστότοπος δεν εγγυάται πως η λειτουργία του και των παρόχων του θα είναι συνεχής και άνευ σφάλματος, απαλλαγμένη από ιούς και συναφή βλαπτικά αντικείμενα. Ωστόσο, ο παρών ιστότοπος  θα προσπαθεί πάντοτε ώστε το σύνολο του περιεχόμενου του να είναι ασφαλές για το χρήστη και τον επισκέπτη δια της μεθόδου της κρυπτογράφησης SSL. Επιπλέον, η V.I.M. μέσω του παρόχου φιλοξενίας προστατεύεται  ενδεικτικά ως εξής χρησιμοποιώντας την τελευταία έκδοση της PHP 7 με τις πιο πρόσφατες διορθώσεις ασφαλείας, διαθέτοντας εξελιγμένα συστήματα IDS / IPS που αποκλείουν κακόβουλα λογισμικά και επιτιθέμενους. Το mod security είναι εγκατεστημένο στον διακομιστή του παρόχου μας και ενημερώνεται εβδομαδιαίως με τους κανόνες ασφαλείας, προστατεύοντας έτσι τους πελάτες μας από τις πιο κοινές επιθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο παρών ιστότοπος αποποιείται κάθε ευθύνη σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, την πληρότητα , την ποιότητα, το περιεχόμενο, της προστασίας της πνευματικής/ βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των διαδικτυακών τόπων στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω των σελίδων αυτών δια hyperlinks ή banners, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι των χρηστών ή επισκεπτών τους ή τρίτων.

Οι παρόντες όροι τροποποιούνται ελεύθερα οποτεδήποτε από την παρούσα ιστοσελίδα, με απλή ανακοίνωσή τους σελίδες της ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του παρόντος ιστότοπου και των υπηρεσιών του προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων που ισχύουν για το σύνολο των περιεχομένων σε αυτόν, όπως σελίδες, εικόνες, φωτογραφίες και αρχεία. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ τα Δικαστήρια της Αθήνας ορίζονται ως αρμόδια για οιαδήποτε διαφορά.

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕΤΑΙΡΙΕΣ:

Οι υποψήφιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν σε λίστα συνεργατών της V.I.M. θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα εγγραφής στην καρτέλα «Influencers/ Αναζήτησε Infuencers» ή «Εγγραφή/Σύνδεση» ή «προώθησε την επιχείρησή σου». Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν εγγραφή στην πλατφόρμα της V.I.M. και εφόσον γίνει αποδεκτή η εγγραφή τους, λαμβάνουν εντός 24 ωρών κωδικό πρόσβασης ώστε μέσω της V.I.M. δίδεται η δυνατότητα να αναζητούν influencers-συνεργάτες της τελευταίας. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις από την εγγραφή και αποδοχή της εγγραφής τους, εάν επιθυμούν συνεργασία με οποιοδήποτε προφίλ influencer-συνεργάτη της V.I.M., υποχρεούνται να συνεργαστούν και να συμβληθούν αποκλειστικά με την V.I.M.. Σε περίπτωση αθέτησης του όρου αυτού η V.I.M. δικαιούται ανάλογης αποζημίωσης από την θετική/αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί.

Οι αμοιβές, η περιοδικότητα των αμοιβών, ο τρόπος και η διαδικασία πληρωμής θα ορίζονται κατά περίπτωση σε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών (μεταξύ V.I.M. και συνεργαζόμενης επιχείρησης). Βάσει αυτού του συμφωνητικού θα καθορίζεται ελεύθερα από την V.I.M. αμοιβή για τον influencer με βάση τα συμφωνηθέντα μεταξύ των (V.I.M. και influencer).

Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ιστοσελίδας, είτε επιχειρήσεις είτε influencers, δικαιούνται με την αποδοχή της εγγραφής τους να λάβουν αντίγραφο των δεδομένων που καταχώρησαν μετά από αίτημά τους.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ INFLUENCERS

Ο influencer υποχρεούται να διαθέτει επαγγελματικό και δημόσιο προφίλ στο Instagram ή αν δεν έχει οφείλει να μετατρέψει σε επαγγελματικό και δημόσιο τον λογαριασμό του ώστε να μπορεί να συνεργαστεί με την V.I.M.. Μετά το αίτημα εγγραφής κι εφόσον αυτό επεξεργαστεί από τη V.I.M. και εγκριθεί, θα ενημερώνεται μέσω mail εντός 10 ημερών για τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή και ολοκλήρωση του προφίλ του στην πλατφόρμα της V.I.M..

Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι από την εγγραφή και αποδοχή της εγγραφής του στον παρόντα ιστότοπο παραχωρεί στην V.I.M. το δικαίωμα να προτείνει συνεργασία σε εταιρίες για λογαριασμό του κατά την διακριτική της ευχέρεια, έστω και αν αυτές δεν είναι εγγεγραμμένες στον ιστότοπο της V.I.M.. Το προφίλ του influencer στην πλατφόρμα τις V.I.M. θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία τους όπως ενασχόληση, πόλη κατοικίας, αριθμός και στατιστικά ακολούθων στο Instagram, φωτογραφίες και σύνδεσμος που θα συνδέεται αμέσως με το επαγγελματικό προφίλ του στο Instagram. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται ανεπιφύλακτα στην V.I.M. για την βέλτιστη συνεργασία με την V.I.M. και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου και για τους σκοπούς των παρόντων όρων.

Επιπλέον, ο influencer υποχρεούται για οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας δεχτεί απευθείας από τις εγγεγραμμένες στον ιστότοπο της V.I.M. επιχειρήσεις  να την γνωστοποιεί απευθείας στην V.I.M., ώστε να διαχειριστεί την επικοινωνία και τους όρους συνεργασίας.

Ο influencer θα ενημερώνεται ανά τακτά διαστήματα για τις νέες εγγραφές των επιχειρήσεων μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε με την αίτηση εγγραφής του στην πλατφόρμα, ώστε να γνωρίζει τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα της V.I.M.. Σε περίπτωση που έχει γίνει γραπτή ενημέρωση από τη V.I.M. και παρ’ ολα αυτά παραβιαστεί ο όρος {είτε από πρόθεση, είτε από αμέλεια (πχ δε διάβασε το mail)} η ευθύνη βαραίνει τον influencer και εφόσον γίνει απευθείας συνεργασία του influencer με εγγεγραμμένη στο site εταιρία, η V.I.M. διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα να ζητήσει ανάλογη αποζημίωση με την ζημία που υπέστη και να σταματήσει τη συνεργασία μη αποκλειόμενης της αποζημίωσης από την βλάβη του τυχόν υποστεί η εμπορική φήμη, η πελατεία και η εμπορική πίστη της V.I.M.. Επιπλέον, ισχύουν τα εξής:
α. Μετά τη δημοσίευση/προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών της συνεργαζόμενης με την V.I.M. επιχείρησης, δεν επιτρέπεται στον influencer η δημοσίευση/προώθηση αντίστοιχων προϊόντων/υπηρεσιών από ανταγωνίστρια επιχείρηση σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών.
β. Η κάθε ενέργεια {δημοσίευση (post), διαγωνισμός (giveaway), βίντεο, κλπ.} πρέπει να μείνει δημοσιευμένη για τουλάχιστον 3 μήνες στην αρχική του μορφή. Σε περίπτωση διαγραφής του σε διάστημα μικρότερο των 3 μηνών, η V.I.M. διατηρεί το δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης για κάθε νόμιμη αιτία.
γ. Οι influencers είναι υποχρεωμένοι να έχουν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα σχολιασμού της κάθε φωτογραφίας που δημοσιεύουν.

Η V.I.M. διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση μειωμένης ποιότητας της διαφήμισης ή αθέτησης των συμφωνηθέντων (από πλευράς του influencer) ή και μη τήρησης των παρόντων όρων ή μη τήρησης των οδηγιών διαφήμισης από την συνεργαζόμενη επιχείρηση είτε να καταβάλει μειωμένη αμοιβή ή να μην καταβάλει αμοιβή στον influencer. H ποιότητα της διαφήμισης και οι σχετικές οδηγίες θα προωθηθούν μέσω της V.I.M. στον influencer όπως ακριβώς θα δοθούν από την συνεργαζόμενη επιχείρηση που διαφημίζει τα προϊόντα/υπηρεσίες της. Η V.I.M. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μειωμένη ποιότητα της διαφήμισης από πλευράς του influencer. Η ποιότητα διαφήμισης εναπόκειται στην διαχειριστική ικανότητα του influencer και στην κατανόηση των οδηγιών που τίθενται εγγράφως από την συνεργαζόμενη επιχείρηση. Συνιστάται η μελέτη του κώδικα διαφημιστικής δεοντολογίας.

4α. Πότε θα καταβάλλεται η αμοιβή;

Η αμοιβή θα καταβάλλεται από την V.I.M. στον influencer με το πέρας της διαφήμισης και με την προϋπόθεση καταβολής της προ συμφωνηθείσας αμοιβής από την συνεργαζόμενη επιχείρηση στην V.I.M.. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η συνεργαζόμενη επιχείρηση δεν καταβάλει την προ συμφωνηθείσα αμοιβή βάσει παραστατικού στην V.I.M., αντίστοιχα η V.I.M. δεν θα καταβάλει αμοιβή στον influencer και δεν υποχρεούται προς αυτόν σε τόκους υπερημερίας ή αποζημίωσης ή θετικής ή αποθετικής ζημίας από οιαδήποτε αιτία ή αμοιβής. Εάν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η καταβολή της προ συμφωνηθείσας αμοιβής από την συνεργαζόμενη επιχείρηση προς την V.I.M., αντίστοιχα θα καθυστερήσει και η καταβολή αμοιβής από την V.I.M. προς τον influencer. Μόλις καταβληθεί η προ συμφωνηθείσα αμοιβή από την συνεργαζόμενη επιχείρηση προς την V.I.M. εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα καταβληθεί η προ συμφωνηθείσα αμοιβή από την V.I.M. στον influencer.

Οι αμοιβές, η περιοδικότητα των αμοιβών, ο τρόπος και η διαδικασία πληρωμής θα ορίζονται κατά περίπτωση είτε σε ιδιωτικό συμφωνητικό είτε με προφορική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών (μεταξύ V.I.M. και influencer). Ο influencer υποχρεούται να παράσχει στην V.I.M. τα απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή της προσυμφωνηθείσας αμοιβής του, όπως τραπεζικό λογαριασμό (iban), αριθμό φορολογικού μητρώου, στοιχεία κατόχου λογαριασμού, διεύθυνση κατοικίας και αριθμό δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου. Τα στοιχεία αυτά θα επεξεργάζονται και θα τύχουν χρήσης από την V.I.M. μόνο για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και δεν θα διατίθενται σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεση του influencer.

Τέλος, ορισμένα στατιστικά στοιχεία του κοινού στα προφίλ των influencers θα διατίθενται στην V.I.M. υποχρεωτικά μετά την αποδοχή της αίτησης εγγραφής τους και θα προωθηθούν μόνο στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την συνεργασία τους με την V.I.M. για προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο παρών ιστότοπος τηρεί τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία όπως ανωτέρω δηλώνονται και τηρούνται, καθώς και τυχόν άλλα, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν δημοσιοποιούνται και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με κανέναν τρόπο, εκτός από τις χρήσεις που αφορούν την εκπλήρωση των παρόντων όρων και υποχρεώσεων, την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών, την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου και την ευχερή επικοινωνία αυτού και των επισκεπτών/χρηστών του. Μονάχα στην περίπτωση όπου υπάρχει ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών ή/και απαιτηθεί από το νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή/και από άλλη κρατική αρχή μπορεί να γίνει δημοσιοποίηση των στοιχείων των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών/ επισκεπτών μπορούν να γνωστοποιηθούν οι σχετικές προσωπικές πληροφορίες. Επικοινωνώντας με την παρούσα ιστοσελίδα οι χρήστες/ επισκέπτες μπορούν ανά πάσα στιγμή ευχερώς και δωρεάν, να διαγράψουν, να τροποποιήσουν ή να επικαιροποιήσουν τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται από αυτή. Ο παρών ιστότοπος αποποιείται κάθε ευθύνη για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διαφημιζομένων σε αυτό ή των τρίτων στους οποίους γίνονται παραπομπές δια αυτού. Η προώθηση, μεταφορά, διανομή, επεξεργασία, αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων από τις συνεργαζόμενες με την V.I.M. εταιρίες δεν θεμελιώνει ευθύνη της V.I.M.. Η V.I.M. ευθύνεται μόνο για την δική της χρήση των προσωπικών δεδομένων και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη τρίτων για την προστασία των δεδομένων. Αναλυτικά υπάρχει η χρήση προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο αρχείο «Πολιτική Απορρήτου και Cookies» που τηρεί η εταιρία μας.